Łukasz Kasprowicz

Artykuły

Ochrona pracy jako problem prawno społeczny

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015