Artykuły

Nawiązanie zatrudnienia z osobami pełniącymi funkcję centralnych organów administracji rządowej nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015