Kinga Pawlak

Artykuły

W stronę poprawy funkcjonowania dialogu społecznego — jako podstawowej zasady zbiorowego prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015