Artykuły

Zagadnienia prawno-administracyjne uzyskania statusu repatrianta w warunkach polskiego systemu prawnego obowiązującego od 1944 do 1997 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 117-134
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.010.0511

Omówienia, recenzje, rozbiory

Łukasz Burkiewicz, Na styku chrześcijaństwa i islamu. Krucjaty i Cypr w latach 1191–1291

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 233-235
Data publikacji online: 30 listopada 2010