Artykuły

Galicja – spadek po zaborach

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 129–148
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.007.9571

Omówienia, recenzje, rozbiory

Roman Baron, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 241-245
Data publikacji online: 30 listopada 2010