Artykuły

Sytuacja prawna i struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Turcji

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (4), s. 133–159
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20833105PC.15.008.8879