Z dziejów OBP

Sortuj według

Wpływ Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie na kształtowanie się środowiska medioznawczego w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 57–69
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.006.6772