Prawo a media

Sortuj według

Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych (RODO i EPR)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 155–171
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.012.6778