Maciej Maciejowski

Artykuły

Ostatnie lata biskupa krakowskiego Jana Muskaty (1317–1320)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 93-112
Data publikacji online: 28 lipca 2017