Bronisław Nowak

Artykuły

Zwykłe sprawy rycerza Jakusza Jakki. Przyczynek do kwestii mobilności rycerstwa polskiego w średniowieczu

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 113-133
Data publikacji online: 28 lipca 2017