Artykuły

Przynależność państwowa ziemi słupskiej w XII i w początkach XIII w. czyli o historiograficznym micie przynależności ziemi słupskiej do księstwa sławieńskiego

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 273-289
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017

Czech involvement in King Henry V of Germany’s expedition against Poland in September 1109 from the perspective of Polish historiography

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 224-242
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.015.9817