Agnieszka Teterycz-Puzio

Artykuły

Status dzielnicy mazowieckiej w świetle trzynastowiecznych dokumentów. (Określenia Masovia, ducatus, terra, provincia, territorium, districtus, dominium)

Studia z Dziejów Średniowiecza, Archiwum, Nr 9 (2003), s. 291-308
Data publikacji online: 1 sierpnia 2017