Artykuły

Przyszłe zmiany wybranych wskaźników klimatycznych dla Polski na podstawie wyników dynamicznego downscalingu

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 7 – 14
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.007.6923