Artykuły

Przestrzeń miasta postsocjalistycznego jako dobro wspólne. Przegląd koncepcji teoretycznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 33 – 53
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.009.6925