Artykuły

Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 55– 80
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.010.6926

Inicjatorzy i opuszczeni: demokracja lokalna po gminnych „rozwodach” 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 7-33
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.010.9442