Artykuły

Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 101– 121
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.012.6928