CV:

Kierownik Zakładu w jednostce Zakład Socjologii Religii

Artykuły

Marital exchange and cannibalism

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 4, s. 255-265
Data publikacji online: 14 lutego 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.020.0973

What does the Bible tell us about Megaliths

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 1, s. 37-56
Data publikacji online: 20 września 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.003.0795