Piotr Zubowski

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych

Sortuj według

„Dziedzictwo bez ojczyzny”. Cerkiew prawosławna św. Męczennicy Aleksandry w Stanisławowie pod Modlinem w latach II Rzeczypospolitej i współcześnie

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 135-153
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.009.7101