Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Sortuj według

Recenzja książki Magdaleny Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 219

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 269-271
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.016.7108