Informacje o autorze:

Adjunct in Social Prevention and Rehabilitation Institute on Phylosophy Department at the Jagiellonian University. Address: Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków

Subdyscypliny pedagogoki

Sortuj według

Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 95-110
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.006.7029

Polskie koncepcje pedagogiczne

The Origin of Humanistic Resocialisation Pedagogy in the Thought of Stanislaw Jedlewski: The Case of the State Department of Education and Science in Krzeszowice

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 239–253
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.013.8652