Subdyscypliny pedagogoki

Sortuj według

Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 95-110
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.006.7029