Kamila Żukowska

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Utopijne światy Ignacego Krasickiego w kontekście filozofii społecznej oświecenia

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 1-12
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.001.7266