Joel J. Janicki

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Niemcewicz’s Kosciuszko: Honor, Self-Reflection and Self-Justification

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 13-41
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.002.7267