Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

Artyści modernistyczni jako mniejszość

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 42-54
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.003.7268

Rozprawy i szkice

O ironii w Biesach Marii Komornickiej

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32), s. 41-51
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.011.7769

Gdy wstaniemy z martwych – epilog dramatyczny Henryka Ibsena

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 1–13
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.016.9961