Haroldo de Campos

Artykuły

Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Przekładaniec, 2016, Numer 33,
Data publikacji online: 18 września 2017