Iurii Ganushchak

Artykuły

Młoda Polska i Młod(sz)a Ukraina. Twórczość przekładowa i działalność popularyzatorska Władysława Orkana w perspektywie postkolonialnej

Przekładaniec, 2016, Numer 33 - (Post)kolonializm w przekładzie , s. 127-139
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.026.7349