Artykuły

Event marketing – lokalna sztuka „uwodzenia” na przykładzie „Dziennika Zachodniego”

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 2, s. 61–78
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.005.7294