Michał Sierba

Edycje tekstów źródłowych

Sortuj według

Ekspedycja dragonów kapitana Michała Floka do podlaskich dóbr Bogusława Radziwiłła – Zabłudowa i Orli (1660 r.)  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 577–592
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.032.6947