Artykuły

Znaczek pocztowy jako źródło ikonograficzne

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 191-206
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.013.7259