Artykuły

Długie trwanie powieści – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 421–424
Data publikacji online: 29 marca 2019

Herbert znany i nieznany

Herbert, Narcyz i mucha albo proces tekstotwórczy jako praca reinterpretacji

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 65-82
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.004.8770

Rozprawy i szkice

Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31), s. 39–66
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.002.7112