Artykuły

Wizerunek papieża Piusa XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 759–774
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.040.6955