Artykuły

The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 263–287
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.013.7557