Artykuły

The Crystal w Londynie – nowy wyznacznik w kreowaniu miast typu smart city?

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017, s. 21-27
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.023.7613

Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej na przykładzie Oslo i Wiednia

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 40-52
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.034.9199