Artykuły

Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie po dmiejskiej Wrocławia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (2), s. 31-42
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.009.7391

Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym na przykładzie linii dowozowych we Wrocławiu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 51-61
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.020.8026