Artykuły

Financial comparison of Western Balkan and Baltic Sea states using the CAMEL approach

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 31-46
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.002.7450

Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 393–414
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.023.10517