Informacje o autorze:

Scientific position: M.A.

Artykuły

Ochrona danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej, a wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 189–194
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.020.1168

Long and short vowels in Khakas reflexes of the Mongolian VCV sequence

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2012, Volume 129, Issue 2, s. 93-96
Data publikacji online: 21 maja 2012
DOI 10.4467/20834624SL.12.006.0595