Artykuły

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 265–281
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.018.7298