Marta Jas-Koziarkiewicz

Artykuły

Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowniu o Unii Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 282–302
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.019.7299