Artykuły

Myśl i działalność społeczna biskupa Stanisława Adamskiego

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 157-168
Data publikacji online: 25 października 2010

Religion and Power. Problem of American Theocracies

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 4, s. 393-399
Data publikacji online: 27 września 2018