Artykuły

Koncepcja e-government w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 329–349
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.021.7301