Artykuły

Sortuj według

„Jak aniołowie w niebie” – stosunek średniowiecznych dualistów (bogomiłów i katarów) do cielesności i jego doktrynalne podstawy

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 153-164
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.011.11197

Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X–XII wiek)

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 25-40
Data publikacji online: 17 lutego 2007

Kontrowersje wokół herezji XI wieku

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 2, s. 99-117
Data publikacji online: 18 lipca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.007.5228

The Cathar myth of the fall. A late invention of independent heretical exegesis?

Studia Religiologica, 2018, Tom 51, Numer 1, s. 47-65
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/20844077SR.18.004.9493

Trzecia droga dualizmu – doktryna religijna włoskiego Kościoła katarskiego w Concorezzo

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 93-112
Data publikacji online: 25 października 2010