Artykuły

Janowa ekspozycja dyskursu o chlebie (J 6,25–58/59)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 35-56
Data publikacji online: 25 października 2010