Artykuły

Między polityką a politycznością. Analiza dyskursów politycznych z punktu widzenia (kulturowej) ekonomii politycznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 263–278
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.028.8814

Teatr i zarządzanie teatrem

Zarządzanie kulturą a hegemonia dyskursu ekonomicznego – analiza przypadku: Teatr Studio w Warszawie

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 3, s. 443–466
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.028.7478