Artykuły

O problemie polisemii i homonimii w przekładoznawstwie

Progress, 2017, Numer 2, s. 83-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439928PS.17.013.7150