Artykuły

Świadomośc krytyki - ankieta „Wielogłosu”

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 6-37
Data publikacji online: 31 marca 2011

Recenzje i omówienia

Rekolekcje literaturoznawców (O książce Ćwiczenia z rozpaczy pod redakcją Jerzego Jarzębskiego i Jakuba Momry)

Wielogłos, 2013, Numer 2 (16), s. 65-72
Data publikacji online: 2 września 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.014.1232