W kręgu idei

Sortuj według

Jak pocałować niebo. Program estetyczny Györgya Kepesa w kontekście powojennego kryzysu zaufania do instytucji naukowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 161–181
DOI 10.4467/20843860PK.18.009.9187

You Never Step in the Same River Twice. Quixotic futures of tactical media. Interview with Brian Holmes by Arkadiusz Półtorak

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 199–208
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.011.9189

The sleep of reason. Arkadiusz Półtorak in conversation with Matthew Fuller

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 209–213
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.012.9190

Omówienia i rozbiory