Artykuły

Wykorzystanie niestandardowych struktur arytmetycznych w modelowaniu kognitywistycznym myślenia numerycznego

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 1–14
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.001.7781