Artykuły

Dystrakcja i obciążenie poznawcze a skuteczność tłumienia myśli

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 27–38
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843895RK.17.003.7783