Artykuły

The Composition of the „Epoch of Intertextuality”—Symphony No. 3 Circus Maximus by John Corigliano

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 32 (1/2017), s. 89-107
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.005.7834

Utwór „epoki intertekstualnej” – III Symfonia „Circus Maximus” Johna Corigliano

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 89-107
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.005.7834