Artykuły

Pożytki z antologii (O książce Wielcy artyści uczieczek. Antologia tekstów o “Życiu i czasach Michaela K.” w trzydziestą rocznicę publikacji)

Wielogłos, 2014, Numer 3 (21) , s. 123–132
Data publikacji online: 18 marca 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.037.2995

Recenzje i omówienia

Niebezpieczeństwa zbawienia (Adama Lipszyca Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina)

Wielogłos, 2013, Numer 1 (15), s. 79-89
Data publikacji online: 27 czerwca 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.006.1064