Katarzyna Babulewicz

Artykuły

Contemporary Music Publishing for Children in Poland

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 159-174
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.032.7861

Piotr Hertel jako kompozytor muzyki do dziecięcych filmów animowanych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 111-128
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.005.8416

Piotr Hertel as a Composer of Cartoons Soundtracks

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 115–133
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.018.9021